Sáng 14/5, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc Phiên họp thứ 24. Đây cũng là phiên cuối để xem xét một số nội dung còn lại trước khi trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 5. Phiên họp sẽ được tiến hành trong 3 ngày (từ ngày 14 đến ngày 16/5/2018).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *