Tại thành phố Cần Thơ, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại phối hợp với Bộ ngoại giao, Bộ Thông tin và Truyền thông, Thành ủy Cần Thơ đã tổ chức hội nghị tập huấn công tác thông tin đối ngoại năm 2019.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *