Nhằm kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia đầu tư 08 dự án thành phần đầu tư theo hình thức hợp tác công – tư PPP,  hôm nay Bộ Giao thông vận tải tổ chức Hội nghị kêu gọi đầu tư Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020.  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *