Năm 2019 là năm diễn ra Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ 9, đồng thời cũng là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *