Sáng nay, Hiệp hội Các doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam  Eurocham đã công bố Sách Trắng 2019 với chủ đề đổi mới, số hóa công nghiệp vì một Việt Nam thịnh vượng. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *