Sáng 29/10, Chính phủ đã tổ chức Hội nghi trực tuyến  về thực hiện và giải ngân các chương trình, dự án ODA  và vốn vay ưu đãi nước ngoài, với các bộ – ngành trung ương và  các địa phương trong toàn quốc . Tại  Vĩnh Long tham dự Hội nghị có ông Bùi Văn Nghiêm – Phó BT thường trực tỉnh ủy – CT HĐND tỉnh ;  ông Lữ Quang Ngời – Phó BT  tỉnh ủy -CT UBND tỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *