Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết trong 10 tháng năm 2017, cả nước có hơn 6.800 người chết vì tai nạn giao thông. Như vậy, tính trung bình, cứ mỗi ngày, cả nước có gần 23 người chết vì tai nạn giao thông.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *