“Đồng bào các dân tộc quyết tâm tranh thủ thời cơ, chủ động, sáng tạo, vươn lên làm giàu; không trông chờ, ỷ lại; tăng cường giao lưu học hỏi, áp dụng khoa học – công nghệ tiên tiến, thay đổi tập quán sản xuất và tiêu dùng”.

Đó là những nội dung trong Quyết tâm thư được thông qua trong ngày làm việc cuối cùng (13/5) của Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam.

Quyết tâm thư của đại hội khẳng định, đồng bào các dân tộc Việt Nam quyết tâm thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ: “Đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Gia Rai hay Ê Đê, Xê Đăng hay Ba Na và các dân tộc thiểu số khác đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt.

Chúng ta sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau… tất cả dân tộc chúng ta phải đoàn kết chặt chẽ để giữ gìn non sông, để ủng hộ chính phủ ta…. Sông có thể cạn, núi có thể mòn nhưng lòng đoàn kết của chúng ta không bao giờ giảm bớt”.

Cũng trong Quyết tâm thư, đồng bào các dân tộc thể hiện quyết tâm thực hiện tốt các chính sách phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và nâng cao đời sống vùng dân tộc và miền núi của Đảng và Nhà nước; tranh thủ thời cơ, chủ động, sáng tạo, vươn lên làm giàu; không trông chờ, ỷ lại; tăng cường giao lưu học hỏi, áp dụng khoa học – công nghệ tiên tiến, thay đổi tập quán sản xuất và tiêu dùng, cùng cả nước hội nhập và thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa…

Cùng nhau giữ gìn, bảo tồn và phát huy những giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp; kiên quyết xóa bỏ mọi hủ tục, tập quán lạc hậu; xây dựng gia đình văn hóa, làng bản văn hóa…

Đồng bào các dân tộc quyết vươn lên làm giàu

Phát biểu tại buổi họp báo ngay sau khi bế mạc đại hội (chiều 13/5), Bộ trưởng, Chủ nhiệm UB Dân tộc và Miền núi Giàng Seo Phử khẳng định, công tác dân tộc và đại đoàn kết dân tộc là nhiệm vụ chiến lược và có tầm quan trọng đặc biệt; đồng bào các dân tộc thiểu số là lực lượng to lớn và bộ phận quan trọng của cách mạng nước ta.

Bộ trưởng Giàng Seo Phử cho biết, trong thời gian tới sẽ xây dựng một số chính sách mới cho vùng dân tộc, miền núi, trong đó ưu tiên số 1 là vấn đề dân trí.

Trước đó, Phát biểu tại lễ bế mạc Đại hội, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng nêu rõ, thành công của Đại hội sẽ tiếp thêm sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn, thử thách, huy động cao nhất mọi nguồn lực nhằm phát triển nhanh, bền vững kinh tế – xã hội vùng dân tộc và miền núi, từ đó thu hẹp khoảng cách về kinh tế – xã hội, mức sống giữa các vùng, miền, các dân tộc.

Theo Dân trí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *