Sáng nay, Ủy ban thường vụ Quốc hội tiếp tục chương trình phiên họp thứ 32, cho ý kiến về dự án Luật Thư viện. Tại phiên thảo luận, nhiều ý kiến cho rằng xây dựng thư viện đích đến phải là người đọc, đồng thời, thư viện truyền thống và thư viện điện tử phải phối hợp để thu hút người sử dụng dịch vụ. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *