Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm nay của Huyện đoàn Vũng Liêm với phương châm là: “An toàn, kỷ luật, thiết thực, sáng tạo” và khẩu hiệu “Ở dân thương – làm dân tin – đi dân nhớ”. Mùa hè thanh niên tình nguyện năm nay còn có sự tham gia của 45 sinh viên trường Đại học Cửu Long.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *