Mưa bão, kết hợp triều cường con nước tháng 6 âm lịch trên địa bàn huyện Vũng Liêm xảy ra nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng. Tuy nhiên, do các địa phương gặp khó khăn về kinh phí nên hiện các điểm sạt lở chưa được gia cố dù chỉ là tạm thời, nhiều nguy cơ ảnh hưởng diện tích vườn cây ăn trái của người dân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *