Phát huy kết quả đạt được, năm 2017 Đảng bộ và nhân dân Vĩnh Long hướng đến những thành công mới, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đề ra.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *