Theo đánh giá của ban chỉ đạo xây dựng cơ bản tỉnh Vĩnh Long, năm qua mặc dù khối lượng thực hiện đã hoàn thành kế hoạch nhưng vẫn còn nhiều vấn đề bất cập.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *