Lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương năm nay diễn ra với nhiều hoạt động. Trước khi bước vào chính lễ là nghi thức tế các Vua Hùng, chương trình vinh quy bái Tổ của những sĩ tử được vinh danh trong hội Thi Đình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *