Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Vĩnh Long năm 2018 , tỉnh Vĩnh Long  đã  trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 11 dự án, với số vốn đăng ký đầu tư trên 3.144 tỷ đồng. Trong đó có 2 dự án đầu tư vào khu công nghiệp Hòa Phú – giai đoạn II.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *