Ngoài các công trình thủy lợi do các huyện, thị, thành phố làm chủ đầu tư, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cũng triển khai thi công 241 công trình thủy lợi nội đồng có tổng chiều dài gần 88 km, với tổng khối lượng đất đào đắp trên 158.000 m3.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *