Để đáp ứng nhu cầu máu cấp cứu và điều trị bệnh nhân tại các bệnh viện, bên cạnh tập trung công tác tuyên truyền vận động người dân tham gia hiến máu cứu người, Ban vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Vĩnh Long còn thành lập được 20 đội hiến máu dự bị và câu lạc bộ gia đình hiến máu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *