Từ đầu năm đến nay tranh thủ thời tiết thuận lợi  nên các đơn vị, ban – ngành trong tỉnh đã tập trung thi công các công trình xây dựng cơ bản theo kế hoạch đề ra  và giải ngân nguồn vốn xây dựng cơ bản đã được phân bổ trong năm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *