Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Vĩnh Long về đảm bảo ATPCCC tại địa phương, nhất là tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí, Phòng cảnh sát PCCC, cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với các địa phương và các ngành liên quan, tăng cường kiểm tra việc đảm bảo ATPCCC  tại các cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn tỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *