Khối lượng thực hiện thấp , tiến độ giải ngân chậm ảnh hưởng đến việc triển khai thi công các công trình XDCB theo kế hoạch là những vấn đề được đưa ra tại hội nghị sơ kết công tác XDCB được Ban chỉ đạo XDCB tỉnh tổ chức vào sáng nay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *