Ban điều hành dự án năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2016-2020 vừa tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá kết quả 2 năm thực hiện dự án này và triển khai kế hoạch thực hiện trong 2 năm 2019-2020.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *