Nhằm phát huy truyền thống tương thân tương ái của các tầng lớp nhân dân cùng chăm lo giúp đỡ hộ nghèo, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, năm 2017 Vĩnh Long vận động quỹ vì người nghèo và các chương trình an sinh xã hội hơn 792 tỷ đồng, bằng gấp 3 lần so với kế hoạch đề ra.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *