Nhằm đảm bảo an toàn PCCC tại các khu nhà cao tầng trên địa bàn tỉnh, hôm nay Phòng cảnh sát PCCC cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh đến kiểm tra việc đảm bảo an toàn PCCC ở các khách sạn, chung cư và khu dân cư cao tầng trên địa bàn Thành phố Vĩnh Long.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *