Thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, thời gian gần đây, các địa phương trong tỉnh Vĩnh Long vận động người dân phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại để nâng cao thu nhập.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *