Nhằm xây dựng hệ thống cung ứng hàng hóa có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng đảm bảo ATVSTP cho người tiêu dùng, sáng nay, Sở Công thương tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Hội doanh nhân trẻ tổ chức khai trương cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn, đặt tại phường 2, thành phố  Vĩnh Long. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *