Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long vừa ký quyết định công nhận 10 sự kiện nổi bật năm 2016 của tỉnh Vĩnh Long. Đây là những sự kiện trên nhiều lĩnh vực chính trị, KT, VH, XH đáng chú ý diễn ra trên địa bàn tỉnh trong năm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *