Sáng nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *