Thực hiện chính sách lớn của Đảng và Nhà nước đối với những gia đình có công với cách mạng, hơn 20 năm qua, tỉnh Vĩnh Long luôn quan tâm thực hiện các chương trình, hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng này. Đến nay, toàn tỉnh đã cơ bản không còn hộ gia đình chính sách khó khăn về nhà ở.

Lễ trao nhà tình nghĩa cho một gia đình chính sách trong tỉnh

Trong năm 2009, ban, ngành, đoàn thể các cấp trong tỉnh đã tổ chức thăm viếng, tặng quà cho các gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với nước nhân các dịp lễ, tết với số tiền 27,2 tỷ đồng.

Đặc biệt, để triển khai xây dựng nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách còn khó khăn về nhà ở, từ đầu năm 2009 đến nay, tỉnh Vĩnh Long đã vận động các tầng lớp nhân dân đóng góp hơn 3,4 tỷ đồng, vượt 20% kế hoạch năm. Từ nguồn quỹ trên và ngân sách tỉnh hỗ trợ 8,8 tỷ đồng, các địa phương trong tỉnh đã hỗ trợ sửa chữa 91 căn và xây dựng mới 470 căn nhà tình nghĩa, nâng tổng số nhà tình nghĩa từ năm 1991 đến nay lên 7.856 căn với tổng kinh phí 110 tỷ đồng.

Hiện nay, tỉnh Vĩnh Long đã cơ bản không còn hộ gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng khó khăn về nhà ở. Bước sang năm 2010, tỉnh sẽ tiếp tục vận động nhân dân đóng góp vào quỹ đền ơn đáp nghĩa từ 2,5 đến 3 tỷ đồng để sửa chữa, nâng cấp nhà ở cho các nhà tình nghĩa đã hư hỏng, xuống cấp, góp phần tạo điều kiện cho các gia đình chính sách có mức sống bằng và cao hơn mức sống trung bình của dân cư địa phương nơi cư trú.

Bích Tuyền

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *