Từ năm 2011 đến nay, từ nhiều nguồn vốn khác nhau tỉnh Vĩnh Long đã đầu tư 3.212 tỷ đồng để phát triển hệ thống giao thông tại địa phương. Nhờ vậy, hiện có 29 xã hoàn thành tiêu chí giao thông trong xây dựng nông thôn mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *