Nhằm tạo điều kiện để người dân đi lại , giao thương hàng hóa thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển và xây dựng nông thôn mới , những năm qua tỉnh Vĩnh Long đã tập trung phát triển hệ thống giao thông nông thôn. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *