Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long vừa phê duyệt  kế hoạch tổ chức Hội chợ, triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Nam  năm 2020  tại Vĩnh Long diễn ra  từ ngày 30/7  đến ngày 5/8/2020.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *