Vụ Đông Xuân năm nay, nông dân trong tỉnh Vĩnh Long sản xuất hơn 22.400ha màu các loại. Được xem là vụ màu chính trong năm nên người dân nỗ lực chăm sóc. Đáng mừng là năng suất, giá cả nhiều loại màu ở mức khá, nông dân phấn khởi.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *