Chủ tịch UBND tỉnh vừa có quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch cấp nước vùng tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, với tổng kinh phí thực hiện gần 1,9 tỷ đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *