Năm học mới 2014-2015 đã khởi động,  ngành giáo dục đào tạo tỉnh Vĩnh Long và nhiều trường học trên địa bàn tỉnh  đã vào năm học  mới bằng những công việc cụ thể. Đề thực hiện tốt nhiệm vụ năm học này, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành Chỉ thị về nhiệm vụ trọng tâm ngành giáo dục đào tạo cần thực hiện trong năm học.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *