Trong số này, có 600 triệu đồng được tạm ứng từ nguồn quỹ hỗ trợ thiên tai của tỉnh. Đài PTTH Vĩnh Long hỗ trợ 400 triệu đồng. Theo đó, Ủy ban  MTTQ tỉnh chuyển hỗ trợ cho tỉnh Quảng Bình 300 triệu đồng, Hà Tĩnh 300 triệu đồng, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế mỗi tỉnh 200 triệu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *