Thực hiện chương trình phát triển đô thị nhà ở theo nghị quyết của Tỉnh ủy đề ra, trong giai đoạn 2011-2015  tỉnh Vĩnh Long đã huy động nhiều nguồn lực để phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị tại địa phương. Qua đó , đã nâng tỷ lệ đô thị hóa hiện nay của tỉnh Vĩnh Long đạt trên 25%.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *