Hôm nay, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long, Sở GD-ĐT tỉnh phối hợp với Nhà máy X55 tổ chức tuyên truyền biển đảo, tuyên truyền thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao tại các trường trung học phổ thông trong tỉnh. Đây là hoạt động có ý nghĩa nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm và tình yêu đối với biển, đảo Việt Nam trong học sinh.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *