Chương trình "Xuân biên giới, Tết hải đảo" với chủ đề Tuổi trẻ Vĩnh Long vì biển đảo quê hương năm 2019 do Tỉnh đoàn tổ chức vừa kết thúc. Đoàn đã có các hoạt động tại tiểu đoàn 563 vùng 5 Hải quân, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Ghi nhận của phóng viên Thời sự đi theo đoàn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *