Ban quản lý dự án đã đầu tư 8.000 con giống cho 10 hộ gia đình phát triển chăn nuôi. Qua gần 3 tháng chăn nuôi theo đúng quy trình kỹ thuật,cho thấy : đây là giống vịt dễ nuôi, mau lớn , có tỷ lệ hao hụt thấp, thích ứng với điều kiện của địa phương.  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *