Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm giúp nữ phạm nhân hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng, tránh tự ti, mặc cảm, có cuộc sống, việc làm ổn định, giảm tỷ lệ tái phạm tội và tệ nạn xã hội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *