Để trồng được một cây chôm chôm từ lúc nhỏ đến lúc có trái phải mất ít nhất 3 năm. Thế nhưng một số hộ dân ở xứ chôm chôm xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ phải ngậm ngùi nhìn vườn chôm chôm sắp cho thu nhập dần lụi tàn vì bị kẻ gian hủy hoại. Sự việc này làm cho người dân sống trong khu vực rất hoang mang, lo lắng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *