Sau hơn 1 tháng ra quân tiêm phòng vaccine đợt 2 năm 2016 phòng bệnh cúm trên đàn gia cầm, đến nay toàn tỉnh Vĩnh Long đã có hơn 727.900 con gia cầm được tiêm phòng, đạt hơn 12% kế hoạch. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *