Sáng nay , Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức trao bằng xếp hạng di tích lịch sử – văn hóa cấp tỉnh cho đình Quang Phong ở xã Trung Chánh huyện Vũng Liêm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *