Phòng cháy và chữa cháy là nhiệm vụ của toàn dân. Tuy nhiên, vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở sản xuất kinh doanh là rất quan trọng. Có như vậy thì mới phòng ngừa tốt và xử lý kịp thời khi xảy ra sự cố cháy nổ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *