Chiến tranh đã lùi xa nhưng nỗi đau của các gia đình có nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, trong đó có huyện Trà Ôn vẫn còn đó.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *