Theo thống kê của Công ty điện lực Vĩnh Long , từ đầu năm đến nay lượng điện tiết kiệm của tỉnh đã vượt trên 30% so với kế hoạch đề ra trong năm. Đây là tín hiệu vui cho những nỗ lực liên kết vận động tiết kiệm điện của ngành điện vá các địa phương trên địa bàn tỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *