Sáng nay, 22/6, Tỉnh ủy Vĩnh Long đã tổ chức hội nghị tổng kết chương trình hành động về đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật và chương trình phát triển nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giai đoạn 2011-2015.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *