Thực hiện lộ trình tiến đến BHYT toàn dân, tỉnh Vĩnh Long đang đẩy mạnh nhiều giải pháp nâng độ bao phủ BHYT trong dân. Trong đó, tuyên truyền vận động và đặc biệt là đảm bảo quyền lợi KCB cho người tham gia BHYT được đặc biệt chú trọng.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *