Để tạo điều kiện thuận lợi giúp các xã vùng nông thôn thực hiện tiêu chí giao thông, năm 2015, bằng nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ và nguồn vốn ngân sách, tỉnh Vĩnh Long đã đầu tư gần 119 tỷ đồng để xây dựng các công trình giao thông.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *