Trong hai ngày 18 – 19/4, nhằm ngày 16 – 17/3 âm lịch, Ban bảo vệ di tích và Ban Hội hương Đình thần Tân Giai, Phường 3, thành phố Vĩnh Long đã tổ chức lễ hội Kỳ Yên và kỷ niệm 203 năm ngày thành lập đình.    

Đình Tân Giai là một ngôi đình lớn nhất của đất Long Hồ dinh, được xây dựng vào năm 1808. Trước đây, đình nằm tại vàm Cái Cá cạnh sông Cổ Chiên. Đến năm 1924, do bị dòng nước xâm thực, đình Tân Giai được dời về vị trí hiện tại.

Trải qua hai cuộc chiến tranh, đình bị tàn phá khá nặng nề nhưng nhờ các vị kỳ lão trong làng cùng đứng ra lo việc tu bổ mà ngôi đình mới tồn tại cho đến hôm nay. Đình Tân Giai đã được xếp hạng là Di tích văn hóa lịch sử cấp tỉnh vào năm 2006.

Lễ Hội Kỳ yên là lễ tế chính trong năm nhằm tưởng nhớ các bậc tiền nhân có công khẩn đất  lập làng, các vị anh hùng nghĩa sĩ có công giữ yên bờ cõi và cầu cho quốc thái dân an.

Lễ hội Kỳ Yên có 3 nghi lễ chính là lễ khai Kinh đàng, cúng Túc yết và Chánh tế, thu hút đông đảo người dân thập phương đến dâng hương bái tế. Đây là một nét tín ngưỡng dân gian mang dậm bản sắc dân tộc còn lưu giữ đến ngày nay.

Tường Thụy 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *